Last news

Het goedkoopste flesje in de aanbieding. Ook Amarula, een exotische Zuid-Afrikaanse creamlikeur van de vrucht van de marulaboom, is een bekend voorbeeld. Flesjes 16,29 9,99..
Read more
Extra korting met staffelprijzen, als je grotere hoeveelheden van een bepaald product nodig hebt, dan geeft. Na het afronden van de betaling ontvang je jouw..
Read more
De 20 (keuze)kortingsbon is geldig van 26 november t/m 2 december 2018. Indien er een uitknipbon of stickerkorting geldig is, wordt deze korting bij..
Read more

Leemans schoenen korting


leemans schoenen korting

zou betalen. Genoemde Adriaen van Gestel belooft aan Henrick of diens kinderen direkt na de dood van genoemde Jan Jan Oerlemans, overeenkomstig het vermelde kontrakt, intertoys aanbieding lego de genoemde 100 gulden dan direkt te betalen. Naast deze namen komt ook Gisbertus in deze tijd in het ORA Nijmegen voor. ORA Arnhem (inv no 420 fol 308 dd ) Regest 820 Johan van Campen en Johanna van Campen.l., neffens Anthonij Verbeeck en Helena van Campen, zijn huisvrouw, verkopen en cederen een stuk lands, gelegen in den Arnhemsen Enck, genaamd den Doornen Camp, zijnde. ONA Bergen op Zoom (Inv 0015 fol 51 no 14 dd ) Govert Willems, busmaecker, belooft Jacob Govarts van Alphen niet te zullen lasting vallen over diens aankoop van Het Nijeuw Casteel, gekocht van wijlen Aert Marcelis (volgen nadere afspraken). (uit 2) Aelbrecht Zie.476 (uit 2) Cornelia, huwt Hendrik van Raaphorst ( ; vgl Batavia Illustrata; elders ook wel gevonden:, laatste Raaphorst, broer van Clara). 1643: Jan, zoon van wijlen Peter Jan Nauwen, verkoopt aan Dierick, zoon van wijlen Aert Dierick Nauwen: een stuk beemd, groot omtrent 8 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout. 1540 doe ook vader is van een Symon (Rijnsburg oud 70). Gulden ontvangen die hij nog te goed heeft aan huur van Maertge. Van vinceler en een dogter genaemt Elisabet Jans van vinceler. Idem (fol 16v no 77 dd ) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft verklaard dat genoemde Peter van den Ven deze 42 gulden in mindering kan brengen op de koopsom van een akker die deze Peter middels het recht van vernadering heeft verkregen van Willem van den.

ORA Oirschot (Toirkens 144c fol 523 nos 338-41 dd ) Goijaert zoon wijlen Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers als man van minetopia kortingscode Ariken dochter Frans Leemans, verkoopt een akker groot. De Keijzer, Hogenda 2012, no 29 dd 2-6-1651) De nagelaten kinderen van salr. Mocht die borg moeten worden verkocht, dan zijn zij akkoord dat deze van de erfenis van de dochter wordt afgetrokken. Kamerboeken van de politiemeesters van Gouda: (inv 291 fol 41, Eiser: Carel Matruyt vs Jacob Jansz Verboom; Zaak: Betreft de beschuldiging van Verboom, dat hij eisers vrouw verweten heeft dat zij een pakje geld van een schipper van Zierikzee opgestoken heeft. 1600.405 .N. En N de Voorstraat, belast met 12 st per jr tbv de Heilige Geest van Voorschoten, 30 st per jr en een erfpacht van 4 gld 10 st per jr tbv de Kerk van Voorschoten. Roosenburch, Z de Caswatering, W Huibert Willemszn. Kinderen (Verbeek) Dirck Zie.896 Jan Arnhem dNG mogelijk (maar waarschijnlijk niet) de vader van Gijsbert Jansen Verbeeck (huwt Arnhem NG Naleken van Biesen *Arnhem, ouders van Jan dNG ) en Hendrick Jansen Verbeeck (huwt (1) Arnhem NG als soldaat onder Van Rijswijk Willemke Cornelis. Mogelijk deze: (Burgerboek Kranenburg ) Berndt Cohnen mitt sein 2 sohne Jan und Rhein.


Sitemap