Last news

PeeCee bevrijdt zijn vrienden uit de gevangenis, maar merkt niet dat de kalief alles ziet en hen stiekem volgt. De kalief kon de waarheid..
Read more
Hoeveel eventuele korting je krijgt verschilt echter per bioscoop. Niet geldig bij evenementen of in combinatie met andere acties. Deze korting is alleen geldig op..
Read more
Vul als eerst je mandje met producten die je wilt hebben. Vind kortingscodes voor kurk24 en krijg een prijsvermindering : Vind op deze website alle..
Read more

Korting fosfaatrechten grondgebonden


korting fosfaatrechten grondgebonden

gehouden stuks melkvee op wordt als peildatum gebruikt. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn, reageert Kees Romijn, voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland. De commissie voor knelgevallen heeft in haar advies meegewogen of de gevolgen voor andere veehouders gerechtvaardigd zijn en of de groepen bedrijven voldoende af te bakenen zijn. Om het fosfaatplafond van Nederland niet te overschrijden zal gekort moeten worden op de referentie. Het verlies van deze uitzonderingspositie zou grote financile gevolgen hebben voor de Nederlandse melkveehouderij.

Korting fosfaatrechten grondgebonden
korting fosfaatrechten grondgebonden

Dit percentage is vastgesteld op advies van het CDM en de commissie voor knelgevallen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor invoering fosfaatrechten is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat regelt dat grondgebonden bedrijven gecompenseerd worden voor de generieke korting op hun fosfaatrechten. De overige extra fosfaatproductie moet worden verwerkt volgens de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. De grondprijs zal hierdoor stijgen, schat Wageningen Economic Research.

Jewelz and more korting
Kortingscode h&m online belgie
Kortingscode de huisdiersuper

Generieke afroming, in 2014 en 2015 werd het sectorplafond overschreden en ook de prognose voor 2016 wijst in die richting. Bedrijven die voldoende grond hebben of kortingscode race experience extensieve bedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo per hectare, komen met de wijziging niet in aanraking. De knelgevallenvoorziening wordt via een algemene maatregel van bestuur uitgebreid met nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die in een buitengewone situatie verkeren vanwege projecten voor het algemeen belang, waardoor zij minder grond of minder dieren hadden op Het gaat bij deze buitengewone situaties. Voorkomen van fosfaatoverschot, beide maatregelen werken beperkend op de hoeveelheid fosfaat die een melkveebedrijf mag produceren. Als de extra fosfaatproductie niet volgens de AMvB behandeld kan worden, moeten dieren afgevoerd worden of volgt een hoge boete. Het goed kunnen borgen van de invoer en uitkomst is daarbij het belangrijkste punt van discussie.


Sitemap